Advies: bevolkingsgroei moet geremd worden, keuzes nodig over migratie

Louise de GraafNederland telt nu bijna 18 miljoen inwoners. Bij 20 miljoen inwoners moet het lukken om voldoende woningen te hebben, de zorg en het onderwijs toegankelijk te houden en de leefbaarheid te bevorderen.

Voor het behoud van onze welvaart is een gematigde bevolkingsgroei hard nodig, concludeert de commissie die is voorgezeten door oud-topambtenaar Richard van Zwol. 

De commissie werd in het leven groepen door de Tweede Kamer en keek naar onze bevolkingsgroei, migratie en vergrijzing, richting 2050. Een langjarig overheidsprogramma is nodig om het inwonertal van Nederland de komende jaren te beperken, is de conclusie van de commissie. “Er zijn echt maatregelen nodig én mogelijk”, stellen de onderzoekers.

Hinder en ergernis

Een sterke groei van de bevolking naar 21 tot wel 23 miljoen mensen zal leiden tot ‘schaarste, hinder en ergernis’ in de samenleving. 

Het is dus noodzakelijk dat de politiek ‘robuuste keuzes maakt over migratie’, concludeert de commissie. Het gaat dan vooral om de omvang en de vormen van migratie. “We moeten keuzes maken over migratie en daarin de kwaliteit van de economie vooropstellen”,  aldus Van Zwol. 

Volgens de onderzoekers verandert de komende jaren de samenstelling van de bevolking. Er wonen meer mensen met een andere culturele achtergrond in Nederland en er zijn meer ouderen. De komende 10 tot 15 jaar bereikt de vergrijzing een piek en daarna blijft er sprake van een ‘oudere’ samenleving. 

De vergrijzing leidt tot grotere personeelstekorten in de zorg en het onderwijs. De problemen met deze voorzieningen zijn in elke regio anders.

Verschillen tussen jong en oud

Daarnaast voorziet de commissie nog andere toenemende verschillen tussen mensen zoals tussen jong en oud, in opleidingsniveau en tussen mensen met of zonder een migratieachtergrond. De verschillen hebben effect op de sociale samenhang in de maatschappij. De commissie vindt het dan ook nodig dat de politiek gaat koersen op een gematigde bevolkingsgroei en ook voor de lange termijn al keuzes maakt op het gebied van ruimte en wonen, de economie en publieke voorzieningen.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment