CBS: CO2-uitstoot landbouw omhoog, bijdrage aan economie omlaag

Louise de GraafDankzij die daling (van maar liefst 22 procent) in de elektriciteitssector kwam de totale uitstoot van CO2 34 procent lager uit dan het niveau van 1990. Dat is het jaar dat in alle klimaatdoelen wordt gebruikt als uitgangspunt. 

Het belangrijkste doel is dat de uitstoot in 2030 55 procent lager ligt dan in 1990. Dat niveau is nog lang niet in zicht. 

Landbouw blijft achter

Een van de redenen: de landbouwsector stootte vorig jaar méér broeikasgassen uit, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om 2 procent, vooral veroorzaakt doordat tuinders hun kassen harder en vaker hebben opgestookt met hun warmtekrachtinstallaties, die draaien op aardgas. 

Het meeste van de landbouwuitstoot komt overigens van vee en land, in de vorm van methaan en lachgas. 

De landbouw is goed voor bijna 17 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Alleen verkeer – waar ook lucht- en scheepvaart onder vallen – en industrie zijn verantwoordelijk voor een groter deel van de uitstoot. Dat is goed te zien in onderstaande illustratie. 

Ook mobiliteit is dus een grote uitstoter. Ook hiervan steeg de uitstoot in 2023, vergeleken met 2022. De belangrijkste oorzaak is dat er meer werd gevlogen. Daarnaast werd er meer benzine getankt. In andere sectoren daalde de uitstoot. 

Bijdrage aan bbp omlaag

In de cijfers van het CBS valt verder op dat in de twee sectoren waar de uitstoot omhoog ging, de bijdrage aan de economie – bbp genaamd – juist daalde. 

In de elektriciteitsbranche ging het dus zeer goed, qua uitstoot. Bijna de helft van alle stroom die vorig jaar werd opgewekt, kwam uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- of windenergie. Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment