Steeds meer vrouwen economisch zelfstandig, naderen mannen

Louise de GraafDit komt naar voren uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin gekeken werd naar vrouwen en mannen tussen de 15 jaar oud en de AOW-leeftijd die een inkomen van tenminste het bijstandsniveau hebben en geen onderwijs meer volgen. 

In 1977 was het aandeel economisch zelfstandige vrouwen nog geen 20 procent, terwijl het aandeel mannen destijds bijna 80 procent was.

Vrouwen werken vaker en meer

Dat vrouwen steeds vaker economisch zelfstandig zijn, komt veelal doordat ze vaker en meer uren werken. Ook speelt het toegenomen onderwijsniveau een rol. 

Tegelijkertijd heeft het krijgen van kinderen juist minder invloed op de economische zelfstandigheid van vrouwen. Jongere generaties vrouwen blijven steeds vaker werken na het krijgen van kinderen, bijvoorbeeld in deeltijd. Bij mannen is er helemaal geen daling te zien rond de leeftijd waarop ze vaak vader worden.

Mannen fluctueren met economie

Het aandeel economisch zelfstandige mannen laat sinds het CBS de inkomensstatistieken bijhoudt überhaupt geen structurele groei zien, maar fluctueert mee met de economie doordat mannen vaker in sectoren werken die gevoelig zijn voor economische schommelingen zoals de bouw en de ICT.

Zo bereikte bijvoorbeeld tijdens de recessie van de jaren tachtig het aandeel economisch zelfstandige mannen een dieptepunt. En ook in de vorige economische crisis en in coronajaar 2020 daalde dit.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment