Veel te veel PFAS in hobbyeieren Zuid-Holland Zuid, RIVM start landelijk onderzoek

Louise de GraafPFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Onder die noemer vallen duizenden chemische stoffen. Van een deel van die stoffen is bekend dat ze kankerverwekkend zijn. Ook kunnen ze schade veroorzaken aan het immuunsysteem, de voortplanting belemmeren en de ontwikkeling van ongeboren kinderen schaden.

In de regio Zuid-Holland Zuid, waar Chemours is gevestigd, zit vooral PFOS (een PFAS-soort) in de eieren. Chemours zegt deze stof nooit te hebben gebruikt in het productieproces en heeft voor zover bekend ook nooit PFOS uitgestoten. 

Het is nog steeds onduidelijk hoe de stoffen in de eieren komen, daarom gaat het RIVM nu landelijk onderzoek doen om die oorzaak te achterhalen. De resultaten van dat onderzoek worden volgend jaar verwacht.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment