Weer iets meer verhuizingen in 2023, vooral onder jongvolwassenen

Louise de GraafDit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. 

Invoering basisbeurs

Het statistiekenbureau schrijft dat deze stijging mogelijk te maken heeft met het opnieuw invoeren van de basisbeurs voor studenten. Deze beurs ging weer in sinds het studiejaar 2023/2024, nadat deze in het studiejaar 2015/2016 werd afgeschaft. 

Voor het ontvangen van deze studiebeurs moeten studenten op een ander adres staan ingeschreven dan hun ouders.

Andere opvallende verhuizingen zijn te zien onder alleenstaanden onder de 40 jaar. In deze groep zou er ‘duidelijk meer’ verhuisd zijn met een toename van 6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. 

90-plussers

Onder 90-plussers nam het aantal verhuizingen tussen 1995 en 2023 toe, mensen die op hoge leeftijd alsnog naar een (zorg-)instelling verhuisden.

Gezinnen met kinderen verhuisden dan juist weer minder vaak dan in 2022.

Topjaar 2017

Vorig jaar gingen 1,73 miljoen Nederlanders naar een nieuw huis, 1,6 procent meer dan in 2022. Ondanks de toename in 2023 verhuisden relatief weinig mensen vergeleken met topjaar 2017. In dat jaar wisselden 1,88 miljoen mensen van woning. Van 2009 tot en met 2013 verhuisden de minste mensen: minder dan 1,5 miljoen per jaar.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment