Toezichthouder AFM let scherper op hypotheekfraude

Louise de Graaf‘In de signalen die de afgelopen maanden zijn binnengekomen, zowel in aantal als in aard, ziet de AFM aanleiding om haar inspanningen op het thema hypotheekfraude te intensiveren’, stelt de toezichthouder. De AFM houdt geen toezicht op consumenten, maar wel op de bijna 7000 financieel dienstverleners die consumenten bijstaan met advies over, onder andere, hypotheken.

Hypotheekfraude als ondermijning

Hypotheekfraude werkt volgens de AFM twee kanten op. Allereerst worden werkgeversverklaringen of taxatierapporten vervalst om hogere leenbedragen bij banken los te peuteren. Ook het manipuleren van jaarcijfers van een eigen onderneming, zodat er meer geleend kan worden, komt voor.

Maar in antwoord op vragen van De Telegraaf zegt de AFM ook dat hypotheekfraude soms wordt gepleegd door criminelen. Zij proberen een ‘legale hypotheek’ te krijgen, die vervolgens met zwart geld wordt afgelost. Daarmee verandert hypotheekfraude in een vorm van ondermijning, waarbij de crimineel vermogen de legale economie in wordt gepompt.

Vorige week meldde de financiële recherche de aanhouding van 10 verdachten wegens witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude in de regio Amsterdam. Deze personen waren werkzaam bij hypotheekadviseurs en in de makelaardij. 

De politie kwam de groep verdachten op het spoor na een melding van een verdachte vastgoedtransactie. De hoofdverdachte hield zich bezig met grootschalige hypotheekfraude waarbij vervalste inkomensgegevens, opgepluste jaarcijfers en fictieve dienstverbanden werden gebruikt om hypothecaire leningen te verkrijgen bij banken. Zijn klanten bleken vooral arbeidsmigranten te zijn.

Wie rommelt met de hypotheekaanvraag kan flink in de problemen komen. Naast het afwijzen van de hypotheekaanvraag kunnen banken frauderende aanvragers opnemen in het ‘externe verwijzingsregister’, een databank waarmee financiële instellingen elkaar waarschuwen voor oplichters. 

Verzwijgen studieschuld bij aanvraag hypotheek

Een bekende vorm van hypotheekfraude waar veel particulieren zich schuldig aan maken, is het verzwijgen van de studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek. Sinds 2021 is dat lastiger, omdat toen een koppeling is gemaakt tussen het DUO-register en het Hypotheek Data Netwerk. Daarmee kunnen hypotheekverstrekkers toetsen hoe hoog iemands studieschuld is. Bekende adviesketens zoals De Hypotheker vragen hun klanten tegenwoordig standaard om toestemming om de hoogte van de studieschuld eventueel te kunnen inzien.

 Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment